Full area adhesives

 
Bakit EK lep. na parkety 17 kg
 
105.416 €/pcs
In stock: 35 pcs
Code: 46049.04
Bakit FK 2 - dřevný tmel 10l
 
78.885 €/pcs
In stock: 3 pcs
Code: LP51172.04
Bakit FPK lep. na parkety 17 kg

Bakit FPK je jednosložkové lepidlo s velmi nízkými...

 
76.727 €/pcs
In stock: 41 pcs
Code: 46051.04 Bakit FPK
Bakit PU-P, komb.A+B lepidlo 12 kg PU
 
61.224 €/pcs
Not available at the moment
Code: 46046.04